Gạch Bê Tông Khí Chưng Áp AAC KT 600x200x200mm

Liên hệ

  • Kích thước: 600*200*200mm
  • Tỷ trọng/khối lượng: Khối lượng tự nhiên 650kg/M3
  • Sai số kích thước: =/-1mm,
  • Tỷ lệ co khô tự nhiên: 0,2mm/m;
  • Tỷ trọng khô tự nhiên: 550-600kg/m3 cho cấp cường độ 3.5 Mpa.
  • Hệ số dẫn nhiệt: 0,11 – 0,14 W/mK ;
  • Hệ số cách âm từ 38 – 45 decibel.
0927.711.722